ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Конкуренција, забранети договори, злоупотреба на доминантна позиција и процесот на оценување на законитоста на концентрациите и државната помош, антитрустови“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно Каталогот на обуки за 2022 година организира советување  на тема „Конкуренција, забранети договори, злоупотреба на доминантна позиција и процесот на оценување на законитоста на концентрациите и државната помош, антитрустови“, кое ќе се одржи,  на 13 април (среда) 2022 година, на ЗООМ Платформата.

Советувањето е наменетo за  судии и стручни соработници на Виш Управен суд и Управен суд.

За повеќе информации Ве молиме да го контактирате лице од Академија задолжено за организација на советувањето на следната е-маил адресата Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

Работните материјали кои ќе се користат на советувањето можете да ги преземете тука.