Обука на тема: Спорови кои произлегуваат од договори за градење и договори за дело

Академијата за судии и јавни обвинители организра обука на тема: Спорови кои произлегуваат од договори за градење и договори за дело, која ќе се одржи на 24 ноември 2021 година, а ќе се реализира преку ЗООМ платформа.

Обуката е наменета за судии и стручни соработници од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја.

Излагачи на обуката ќе бидат: м-р Катерина Георгиевска, судија на Апелационен суд Скопје и м-р Амир Абдуали, судија на Апелационен суд Скопје во пензија.

За повеќе информации поврзани со обуката и начинот на прклучување Ве молиме да се обратите на следната емаил адреса: mamudije.ibraimi@jpacademy.gov.mk или на тел 02/2401-569.

Агендата согласно која ќе се одвива обуката можете да ја преземете тука.