Интерактивна практична работилница на тема: ,,Спроведување на мерките за следење на комуникациите’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со DCAF- Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор, во рамки на Програмата за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор во Северна Македонија (2021-2026), организира интерактивна практична работилница на тема: ,,Спроведување на мерките за следење на комуникациите’’.

Работилницата ќе се реализира на 06 мај 2022 година (петок), со почеток во 09:00 часот, во хотел Аурора, Берово.

Материјалот кој ќе биде опфатен во текот на работилницата е од Прирачникот за спроведување на мерките за следење на комуникациите, кој е достапен на следните линкови:

– МКД верзија – https://jpacademy.gov.mk/wp-content/uploads/2019/12/mkd-priracnik za-sproveduvanje-na-merkite-za-sledenje-na-komunikaciite-ebook.pdf

–  АЛБ верзија – https://jpacademy.gov.mk/wp-content/uploads/2019/12/alb-doracak-p%C3%Abr-zbatimin-e-masave-ebook.pdf

–  АНГ верзија https://jpacademy.gov.mk/wp-content/uploads/2019/12/eng-benchbook-on-implementation-of-measures-for-interception-of-communication-e-book1.pdf

Работилницата е наменета за судии и јавни обвинители од апелационото подрачје на Штип и претставници од други релевантни институции.

За повеќе информации Ве молиме да го контактирате лицето задолжено за организација од Академијата на следната e-mail: Sonja.Mojsovska@jpacademy.gov.mk, како и да бидеме известени на тел.02/2401-568.

                Агендата согласно која ќе се одвива работилницата можете да ја преземете тука.