„Јавна дебата за резултатите од спрoведената Анализа на Закoнoт за заштита од вознемирување на работно место со цел негово подобрување и поефикасно имплементирање’’

Министерството за труд и социјална политика во согласност со надлежностите и стратешката определба за унапредување…

Прочитај повеќе

Работилница нa темa: „Судската пракса и безбедноста нa новинарите и медиумските работници“

Здружението на новинарите на Македонија во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители -…

Прочитај повеќе