Академијата за судиии и јавни обвинители и CELLI Институот успешно го реализираа хбридниот настан со наслов: Практични искуства за далечински судења во Центрлана и Источна Европа.

На 04 март 2022 година Академијата за судиии и јавни обвинители и CELLI Институот успешно го реализираа хбридниот настан со наслов: Практични искуства за далечински судења во Центрлана и Источна Европа.

Во фокусот на настанот беше дискусијата поврзана со недомана објавената публикација на CELLI Институот„Практични искуства за далечински судења во Централна и Источна Европа“, кој што беше преведен и на македонски јазик.

За повеќе Ве молиме отворете го следниот линк или посетете ја Веб страната на CEELI Институтот.

https://ceeliinstitute.org/about-us/

https://www.facebook.com/TheCEELIInstitute/photos/a.375379289215384/4896582827094985/?type=3&theater