СОВЕТУВАЊЕ на тема:„Посебни истражни мерки од аспект на ЗКП и законот за класифицирани информации, начин на изведување на докази обезбедени со ПИМ“,

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Посебни истражни мерки од аспект на ЗКП и законот за класифицирани информации, начин на изведување на докази обезбедени со ПИМ“, кое ќе се одржи на 17 февруари  2022 година (четврток) на ZOOM Платформа, со почеток од 11:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите од кривичните оддели  и јавните обвинители од сите апелациони подрачја.

 

Предавачи  на советувањето ќе бидат, г-а Ленче Ристоска, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје  и  м-р Ненад Савески, судија на Основен кривичен суд Скопје

За повеќе информации Ве молиме обратете се на е-маил адресата на лицето задолжено за организацијата: Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk или на телефон 02/ 2401-578.

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

Работниматеријали :

1.Презентација 1

2.Прирачник за спроведување на мерките за следење на комуникациите