СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Товарот на докажување во предметите за дискриминација согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Товарот на докажување во предметите за дискриминација согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација“, кое ќе се одржи на 5  октомври 2021 година (вторник) на ZOOM Платформа, со почеток од 11:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја.

 

Предавачи  на советувањето ќе бидат, проф. д-р Жанета Попоска, офицерка за владеење на правото, Мисија на ОБСЕ во Скопје и м-р Санде Зиков, судија на Апелационен суд Скопје.

 

За повеќе информации Ве молиме обратете се на е-маил адресата на лицето задолжено за организацијата: Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk или на телефон 02/ 2401-578.

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

Работни материјали :

1.Презентација 1

2.Презентација 2