СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Товарот на докажување во предметите за дискриминација согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација“ (Demo)