СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Правосудство и темелни права“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Правосудство и темелни права“, кое ќе се одржи на 2 декември  2021 година (четврток) на ZOOM Платформа, со почеток од 11:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите и јавните обвинители од сите апелациони подрачја.

 

Предавачи  на советувањето ќе бидат, г-а Анита Бошковска, судија на Апелационен суд Скопје и проф. д-р Горан Илиќ, декан на правниот факултет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, во Битола.

За повеќе информации Ве молиме обратете се на е-маил адресата на лицето задолжено за организацијата: Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk или на телефон 02/ 2401-578.

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

Работните материјали кои ќе се користат на советувањето можете да ги преземете на следните линкови.

1. ДИГИТАЛНИОТ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАМ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

2. REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

3. ПРАВО НА ЕВРОПСКА УНИЈА