СОВЕТУВАЊЕ на тема „Извршување нa попис и изработка на пописни листи“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „Извршување на попис и изработка на пописни листи“  кое ќе се одржи на  27 ноември 2019 година (среда), во просториите на Академијата-Ламела 1, со почеток во 10:00 часот.

Советувањето се организира за судски и јавнообвинителски службеници кои се задолжени за попис од сите апелациони подрачја.

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат г-н Бранислав Гулев и г-н Максим Ацевски, претставници од Државниот завод за ревизија.

Агендата согласно која ќе се одвива Советувањето можете да ја преземете тука

Работни материјали:

Презентација1

Презентација2

Презентација3

Презентација4                                              Презентација5

Презентација6                                              Презентација7

Презентација8                                              Презентација9

, ,