„Право на сопственост-напредно ниво“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во соработка со Европскиот институт за јавна администрација (ЕИПА),  организира онлајн советување на тема „Право на сопственост-напредно ниво“. Наменето е за судии и стручни соработници од граѓански оддели од сите апелациони подрачја.

Советувањето е предвидено  да се одржи на 1920 октомври 2020 година (понеделник-вторник),

Предлог програмата и деталните информации за пристап на платформата преку која може да се следи советувањето ќе Ви бидат доставени дополнително тука.