ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Управување, одржување и расходување на сретствата и предметите во сопственост на единките корисници на буџетските сретства“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година организира онлајн советување на тема „ Управување, одржување и расходување на сретствата и предметите во сопственост на единките корисници на буџетските сретства “, кое ќе се одржи на 1 април  (петок) 2022 година, преку ЗООМ Платформата.

Советувањето е наменето за претседатели на судови, јавни обвинители на јавните обвинителства ССРСМ и СЈОРСМ.

 Предавачи на советувањето  ќе бидат г. Бранислав Гулев, овластен државен ревизор, во пензија и г-а Цвета Ристовска,  овластен државен ревизор при Државен завод за ревија.

 За дополнителни информации Ве молиме да го контактирате лицето од Академија задолжено за организација на обуката на следната е-маил адреса:  Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk или на тел. 02/2401-578.

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете на следниот линк:

Агенда- 01.04.2022 година. Преземи

 

Работните материјали кои ќе се користат на советувањето можете да ги преземете на следниот линк: