Онлајн советување на тема „Тужби за право на службеност- сите видови, вознемирување на право на сопственост“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година организира онлајн советување на тема „Тужби за право на службеност- сите видови, вознемирување на право на сопственост“, кое ќе се одржи на 14 јуни (вторник) 2022 година, преку платформата ZOOM.

          

Советувањето е наменето за судии од граѓански оддели и стручни соработници од сите апелациони подрачја.

           

Предавачи на советувањето ќе бидат г-ѓа Вера Коцо, судија на Врховен суд на РСМ ( во пензија) и г-ѓа Софија Миленкова, судија на Основен граѓански суд Скопје.

 

 За дополнителни информации Ве молиме да го контактирате лицето од Академијата задолжено за организација на тел. 02/2401-569 или на е-маил адреса mamudije.ibraimi@jpacademy.gov.mk.

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

Работни материјали:

1.Презентаија 1