Онлајн советување на тема „Тужби за право на службеност- сите видови, вознемирување на право на сопственост“ (Demo)