ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Постапка на порамнување во прекршочни предмети“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година организира онлајн советување на тема „Постапка на порамнување во прекршочни предмети“, кое ќе се одржи на 23 март  (среда) 2022 година, преку ЗООМ Платформата.

Советувањето е наменето за судии од прекршочни  оддели и стручни соработници од сите апелациони подрачја.

 

Предавачи на советувањето  ќе бидат г. Хамдирефет Бафтијари, судија на Основен кривичен суд Скопје и г. Николче Петковски, началник на сектор за прекршоци при МВР Скопје.

За дополнителни информации Ве молиме да го контактирате лицето од Академија задолжено за организација на обуката на следната е-маил адреса:  Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk или на тел. 02/2401-578.

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете на следниот линк:

Агенда- 23.03.2022 година.Преземи

Работните материјали кои ќе се користат на советувањето можете да ги преземете на следниот линк:

  • Работен материјал-ППП- Материјални закони кои произлегуваат од Законот за прекршоци поврзани со постапката за порамнување- преземи
  • Работен материјал-ППП- Постапка за порамнување и спогодување- преземи

 

1.Пресуда 1                          1.Решание 1

2.Пресуда 2                         2.Решание2

3.Пресуда 3                         3.Решание 3

4.Пресуда 4                         4.Решание 4

5.Пресуда 5                         5.Решание 5

6Пресуда 6                          6.Решание 6

7.Пресуда 7                          7.Решание 7

8.Пресуда 8                         8.Решание 8

9.Пресуда 9                         9.Решание 9

10.Пресуда 10                    10.Решание 10

11.Пресуда 11                       11.Решание 11

12.Пресуда 12                      12.Решание 12

13.Пресуда 13                      13.Доставување на списи