ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Јавни набавки, Бирото за јавни набавки (БЈН) и електронски систем за јавни набавки (ЕСЈН) “

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година организира онлајн советување на тема „Јавни набавки, Бирото за јавни набавки (БЈН) и електронски систем“, кое ќе се одржи на 13 мај  (петок) 2022 година, преку ЗООМ платформата.

Советувањето е наменето за судии од Виш управен суд и Управен суд.

Предавачи на советувањето  ќе бидат,  д-р Маре Богева Мицовска, директор на Дирекција за јавни набавки- Народна Банка на Република Северна Македонија.

За дополнителни информации Ве молиме да го контактирате лицето задолжено за ораганизација од Академијата на следната: е-маил адреса Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk или на тел. 02/2401-578.

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

Материјалите за советувањето, можете да ги превземете тука: