Најава на виртуелни настани организирани од Европската мрежа за правосудна обука ЕЈТН

Европската мрежа за правосудна обука ги најавува следните виртуелни настани:

1.Портфолио: Граѓанско право

Тема: ‘Insolvency in the time of COVID-19:  How to respond to a growing crisis’/ Инсловентност во време на КОВИД 19; Како да се одговори на растечката криза

 Говорници:  Mr. Mahesh Uttamchandani, глобален менаџер за финансиска инфраструктура и инклузија во Групацијата на Светска Банка во Вашингтон

 Датум: 19 Ноември  2020, 13h-14h CET (Brussels time)

Настанот ќе биде составен од краток вовед и 30 минути презентација, по што ќе следи сесија за прашања и одговори

Содржина:   Засилувањето на Ковид 19 ги зголемува предизвиците подеднакво, како за домаќинствата така и за фирмите. Се предвидува дека банкротот и инсолвентноста ќе се зголемат на глобално ниво. Со што ќе се соочат земјите и како можат креаторите на политиките да помогнат во одговорот на овој растечки предизвик?

CLICK THE LINK BELOW TO JOIN THE WEBINAR via MS Teams

Join Microsoft Teams Meeting

За прашања поврзани со настанот Ве молиме контактирајте ја Sara Sipos  Sara.Sipos@ejtn.eu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Портфолио: Кривична право

Тема: Artificial Intelligence Implementation in the Crime Prevention, Investigation and Punishment /Имплементација на вештачка интелегенција при заштитата од криминал, истраги и казни

Говорници: Dr. Mariana Todorova, Ph.D., професор на Академијата за науки на Бугарија

Дата: 03 Декември 2020, 13h – 14h CET (Brussels time)

Настанот ќе биде составен од краток вовед и 30 минути презентација, по што ќе следи сесија за прашања и одговори

Содржина:.Овој настан покрива интересни аспекти за употребата на вештачката интелегенција и нејзиното влијание во работата на судските власти во кривичните постапки во Европските земји.

CLICK THE LINK BELOW TO JOIN THE WEBINAR via MS Teams

Join Microsoft Teams Meeting

За прашања поврзани со настанот Ве молиме контактирајте ја Emilie Baur emilie.baur@ejtn.eu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Портфолио: Човекови права и основни слободи

Тема: ‘Limitations of Fundamental Rights for the Elderly in Times of Pandemic’/ Ограничувањата на основните права на постарите во време на пандемија

Говорник: Claudia Monge, адвокат; професор на Правен факултет на Универзитетот во Лисабон; Истражувачи во Центарот за  истражувања на јавното право во Лисабон (CIDP) и автор на неколку публикации со фокус на право на здравје.

Дата: 17Декември  2020, 13h-14h CET (Brussels time)

Настанот ќе биде составен од краток вовед и 30 минути презентација, по што ќе следи сесија за прашања и одговори

Содржина: Вовед- Основни права на заштита на здравјето и посебно ранливите на КОВИД 19 – пандемија/ Закони и политики за поддршка на постарите/ Ограничувања на основите права на постарите во време на пандемија- Уставни права, Баланс и Рационалност.

CLICK THE LINK BELOW TO JOIN THE WEBINAR via MS Teams

Click here to join the meeting

За прашања поврзани со настанот Ве молиме контактирајте го Georgios Klis Georgios.Klis@ejtn.eu