Најава на виртуелни настани организирани од Европската мрежа за правосудна обука ЕЈТН (Demo)