Годишен извештај за остварени резултатит во Северна Македонија на Обединетите нации за 2020 година

ОН Северна Македонија го објави годишниот извештај за остварени резултати за 2020 година. Извештајот е објавен на македонски, англиски и албански јазик и истиот можете да го преземете во целост на следниот линик:  https://northmacedonia.un.org/mk/node/126560