EJTN – распоред за серија едночасовни вебинари во третиот и четвртиот квартал од 2021

Европскаta мрежа за обука на судии EJTN објавува распоред за серија едночасовни вебинари во третиот и четвртиот квартал во 2021-ва година, кои ќе започнуваат во 13ч.

  1. Вебинар на тема „ Telework во ЕУ за време и надвор од пандемијата Ковид-19“, закажан за 8 јули 2021 година
  2. Вебинар на тема „Влијанието на Ковид-19 врз меѓународната соработка во кривични прашања“,закажан за 22 јули 2021 година
  3. Вебинар на тема „Социјални медиуми за судии“, закажан за 9 септември 2021 година
  4. Вебинар на тема „Метафорички изрази на јазикот на судската соработка“,закажан за 23 септември 2021 година
  5. Вебинар на тема „Справување со конфликти“,закажан за 7 октомври 2021 година
  6. Вебинар на тема „Преглед на механизмите за странски директни инвестиции низ ЕУ“,закажан за 21 октомври 2021 година
  7. Вебинар за „Договорното право и влијанието на Ковид-19“,закажан за 4 ноември 2021 година
  8. Вебинар на тема „Пристрасност на потврда во кривичните судења“,закажан за 18 ноември 2021 година
  9. Вебинар на тема „член. 47 од Повелбата: нови предизвици во врска со остварувањето на правото за пристап до правдата во времето на пандемијата, закажан за 2 декември 2021 година
  10. Вебинар на тема „Правен англиски јазик во Европската унија по Брегзит“,закажан за 16 декември 2021 година