Бесплатен онлајн курс на тема Заштита и безбедност на новинарите како дел од ХЕЛП програмата на Советот на Европа (HELP – Human Rights Education for Legal Professionals)

Онлајн курс за заштита и безбедност на новинарите е достапен преку платформата на ХЕЛП Програмата на Советот на Европа.

Бесплатениот ХЕЛП онлајн курс има за цел да им помогне на правните професионалци/ки, но и на новинарите и органите за спроведување на законите, како и на сите заинтересирани за темата, да препознаат и адресираат закани кон новинар(к)и и други медиумски чинители. Курсот е составен од 5 практични модули, и е со вкупно времетраење од приближно 10 часа.

Во моментов, курсот е достапен само на англиски јазик, а до крајот на 2020 година, курсот ќе биде достапен и на соодветните јазици за Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија.

Во продолжение се линковите до објавата на веб страната на Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје од каде што ќе може да пристапите и до линкот за самиот курс:

MKhttps://www.coe.int/mk/web/skopje/-/new-help-course-on-protection-and-safety-of-journalists-publicly-available

ENGhttps://www.coe.int/en/web/skopje/-/new-help-course-on-protection-and-safety-of-journalists-publicly-available