Бесплатен онлајн курс на тема Заштита и безбедност на новинарите како дел од ХЕЛП програмата на Советот на Европа (HELP – Human Rights Education for Legal Professionals) (Demo)