31 март Ден на македонското правосудството

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев на целото правосудство во Република Северна Македонија, им го честита 31 март денот на македонското правосудство.

Мисијата на Академијата е професионален и ефикасен правосуден систем кој треба да го градиме сите заедно.

Нашата желба е континурано да се унапредува правната мисла и владеењето на правото.

Искрено веруваме дека реформскиот процес во правосудството и интеграцијата на нашата држава во ЕУ ќе придонесе за остварувањето на целите, стратегиите и политиките на нашата земја.