РАБОТИЛНИЦА на тема: ,,Трговско право и корпоративно управување во ЕУ ’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во соработка и со финансиска поддршка на Инструментот за техничка помош и размена на информации (ТАIEX) на Европската Комисија, организира работилница на тема ,, Трговско право и корпоративно управување во ЕУ ’’.

           

Работилницата ќе се одржи во период од 2-3 март 2020 година (понеделник-вторник) во хотел  Холидеј Ин, во Скопје со почеток во 9 часот.

 

На работилницата ќе учествуваат судии кои постапуваат во оваа материја и адвокати.

 

Искуствата на европската унија во погдлед на темата ќе ги споделат странски експерти од Австриа, Италија, Полска и Романија.

 

Агендата согласно која ќе се одвива работилницата можете да ја преземете тука.

Работните материјали кои ќе се користата на работилницата можете да ги преземете тука:

Презентација1                                     Презентација4                                    Презентација7

Презентација2                                    Презентација5                                     Презентација8

Презентација3                                    Презентација6                                     Презентација9