РАБОТИЛНИЦА на тема: ,,Трговско право и корпоративно управување во ЕУ ’’ (Demo)