РАБОТИЛНИЦА на тема: „Алтернативни мерки и пробациски активности: предности, планирање и промовирање“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка (IRZ) и Управата за извршување на санкции, а во рамките на Твининг проектот „Зајакнување на казнено поправниот систем и пробациската служба“ организираaт работилница на тема: „Алтернативни мерки и пробациски активности: предности, планирање и промовирање“ што ќе се одржи на 21 јануари 2020 година во Основен суд Гевгелија.

 

Работилницaта е наменета за судии и јавни обвинители од Гевгелија, Струмица, Штип, Велес и Кавадарци.

 

На работилницата свои излагања ќе имаат г-н Штефан Тиер и г-а Тина Јорлеман, експерти за пробација од Германија.

 

Целта на оваа работилница е да се дискутираат алтернативните санкции, за да се покрене свесноста за нив, да се дискутира за нивната примена, да се дискутира за неопходната соработка и да се разјаснат улогите на сите засегнати страни на локално ниво со цел подобро функционирање на системот на пробацијата.

 

Агендата согласно која ќе се одвива работилницата можете да ја преземете на следниот линк.