Онлајн ХЕЛП курс на тема: „Азил и човекови права“

Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Совет на Европа „Хоризонтален инструмент за Западен балкан и Турција 2019-2022“ и UNHCR организираат онлајн регионален ХЕЛП курс на тема: „Азил и човекови права“ кој ќе се одржи на 27 јануари 2022 со почеток во 10:00 часот.

Курсот е наменет за судиите и јавните обвинители кои постапуваат по предмети од оваа област.

Со клик на следниот линк можете да ја преземете Агендата за настанот каде што ќе најдете и информации за начинот на пристапување до курсот.

ХЕЛП/UNCHR Агенда за онлајн курс.