Регионална презентација на курсот ХЕЛП на тема „Судско аргументирање и човекови права“ (Demo)