(Македонски) Предавање за борба против штетните влијанија врз животната средина 6-7 јули, 2022 година