ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Извршување на пресуди на Европскиот суд за човекови права“ (Demo)