Академијата за судии и јавни обвинители, Судско медиумскиот совет и Хелсиншкиот комитет на Холандија одржаа тркалезна маса на тема: Слобода на изразување и слобода на медуимите (Demo)