(Македонски) Претставници на Академијата за судии и јавни обвинители на студиска посета на Академијата за европско право (ERA)