(Македонски) Одржани предавања за слушателите од седмата генерација