(Македонски) Известување за измена на временска динамика за спроведување на приемниот испит за IX – та генерацијa