(Македонски) Заменик директорот на Акдемијата, Илир Исени присуствуваше на дискусијата за Нацрт – Извештајот во сенка за Поглавје 23 за периодот октомври 2021- септември 2022 година