(Македонски) Заменик директорот на Академијата, судија Илир Исени учествуваше на Регионалната конференција за јакнење на слободата на медумите во Србија, Северна Македонија и Босна и Херцеговина