Директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, проф. д-р Наташа Габер Дамјановска и државната советничка, м-р Сања Пандилов учествуваа на 17-тиот состанок на Поткомитетот за правда, слобода и безбедност во Брисел