Е-АИАКОС ПРОГРАМА НА ЕЈТН ЗА ПЕРИОД ОД 15 НОЕМВРИ ДО 19 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Почитувани новизбрани судии и јавни обвинители,

АИАКОС Програмата на Европската мрежа за правосудна обука ЕЈТН во период од 15 ноември до 19 ноември 2021 година ќе се спроведува во две земји Холандија (Центар за правосудна едукација и обука на Холандија) и Романија (Национален институт за судии и јавни обвинители- НИМ).

Оваа програма ќе се спроведе онлајн.

Сите заинтересирани Ве молиме до Академијата да доставите мејл со следните податоци:

Име и презиме

Службена е маил адреса:

Приватна е-маил адреса:

Институција:

Функција:

Службен телефон:

Приватен телефон:

Земја домаќин (одбирате Холандија или Романија):

Адреса на институција:

Ваша адреса на живеење:

Познавање на странски јазик: пример: англиски јазик напредно ниво

Напомена: Во зависност од бројот на пријавени и слободни места, ЕЈТН ќе одреди колку учесници од која земја можат да учествуваат.

Вашето учество можете да го пријавите на: Sanja.Pandilov@jpacademy.gov.mk, најдоцна до 3 ноември 2021 година до крајот на работното време.