Дигитализација на судството за 2021 година

На шеесет и шестата седница Владата на Република Северна Македонија ја усвои Информацијата за планираните активности за дигитализација во судството до крајот на 2021 година. Во овој процес преку свои претставници активно е вклучена и Академијата за судии и јавни обвинители.

Клучните придобивки од дигитализацијата на судството можете да ги видите Тука.