„Поддршка на властите во Република Северна Македонија во насока на оценка на законодавството и препораки за подобрување на правото на семеен живот во врска со извршувањето на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот на Митови против Република Северна Македонија“ документ

Анализатa во целост можете да ја преземете на следниот линк:

https://jpacademy.gov.mk/wp-content/uploads/2020/07/analiza.pdf