ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Правното дејство на договорите со осврт на привидните/фиктивни договори“

Како одговор на голбалниот предизвик наметнат со пандемијата предизвикана од COVID 19, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев во оваа прилика организира online советување на тема: Правното дејство на договорите со осврт на привидните и фиктивни договори“, кое ќе се одржи на 17 февруари 2021 година (среда) на веб платформата на Академијата-насловена ЛМС, со почеток од 11:00 часот.

Советувањето е наменето за судиите од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја.

           

Предавачи на советувањето ќе бидат, г-а  Лидија Тасева, судија на Врховен суд на РСМ , во пензија и г-а Лилјана Ситникоска судија од Основен суд Кавадарци.

 

Дополнителни информации во врска со начинот на логирање и слично можете да добиете на следната е маил адреса: Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk или на 02/2402-578.

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете Тука.

Работите материјали можете да ги преземете тука:

1.Aвтономија на волјата на договорните страни v.s. неважност на договорите

2.привидни договори од судската практика

3.Право на дејство на договорите-Влијанието на неподобноста на волјите на договорените страни-со осврт на симилираните договори