ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Правното дејство на договорите со осврт на привидните/фиктивни договори“ (Demo)