Онлајн советување на тема: “Надомест на штета од неоправдана осуда и незаконито лишување од слобода согласно одредбите на ЗКП”

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година организира онлајн советување на тема: Надомест на штета од неоправдана осуда и незаконито лишување од слобода согласно одредбите на ЗКП, кое е предвидено да се одржи на 1 март (вторник) 2022 година, преку ЗООМ Платформата. Советувањето е наменето за судии од граѓански оддели и стручни соработници од сите апелациони подрачја.

 

Предавачи на советувањето  ќе бидат,  г-а Лидија Мартинова,  судија на Врховен суд на Република Северна Македонија и г-а Анита Бошковска, судија на Апелационен суд Скопје.

За дополнителни информации Ве молиме да го контактирате лицето од Академија задолжено за организација на следната е-маил адреса Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk или на тел. 02/2401-578.

 

Агенадата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја презмете на следниот линк:

Агенда-1.03.2022 година

 

Работните материјали кои ќе се користат на советувањето можете да ги преземете на следниот линк:

Работен материјал – г-а Лидија Мартинова, судија на Врховен суд на РСМ

1.Пресуда 1

2.Пресуда 2

3.Пресуда 3

4.Пресуда 4

5.Пресуда 5

6.Пресуда 6

7.Пресуда 7

8.Пресуда 8

9.Пресуда 9

10.Пресуда 10

11.Пресуда 11

Работен материјал – г-а Анита Бошковска, судија на Апелационен суд Скопје

1.Пресуда 1

2.Пресуда 2

3.Пресуда 3

4.Пресуда 4

5.Пресуда 5

6.Пресуда 6

7.Пресуда 7

8.Пресуда 8

9.Пресуда 9