Информации за активностите на Европската правосудна мрежа (ЕЈТН) за 2020 година

Почитyвани,

Европската мрежа за правосудна обука штотуки го објави следните информации во врска со:

1. Календар на активности ЕЈТН 2020

2. Краен рок за доставување на листи за аплицирање на разни активности.

 

Во продолжение: Ажурирана табле на Календарот на активности на ЕЈТН 2020 година.

Содржината на Веб страната на ЕЈТН редовно се ажурира и истата е достапна на следниот линк:  http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTNs-searchable-database/

 
Activity reference
Title + hyperlink
Dates
Venue
Deadline of Application
Updates
EJTN FUNDED ACTIVITIES
CP/2020/09
11 November – 2 December 2020
Sofia, Bulgaria
29 October 2020
Transformed ONLINE, on the same dates
CP/2020/17
11-12 May 2020
Bucharest, Romania
6 March 2020
CANCELLED
CP/2020/18
25-27 May 2020
Bucharest, Romania
6 March 2020
POSTPONED – new dates TBD and transformed ONLINE
CP/2020/21
7-9 September 2020
Lublin, Poland
25 May 2020
 CANCELLED
CP/2020/22
16 September 2020
Riga, Latvia
25 May 2020
 CANCELLED
CP/2020/23
28-29 September 2020
Bucharest, Romania
25 May 2020
CANCELLED
CP/2020/24
14-16 October 2020
Sofia, Bulgaria
14 August 2020
Transformed ONLINE, on the same dates
New deadline of application: 4 September 2020
CP/2020/33
21-23 September 2020
Scandicci, Italy
25 May 2020
Transformed ONLINE
In Italian only, no English translation
New dates: 21-22 September 2020
New deadline of application: 4 September 2020
CP/2020/37
11-12 June 2020
Madrid, Spain
27 March 2020
CANCELLED
CP/2020/38
18-19 May 2020
Madrid, Spain
16 March 2020
CANCELLED
CP/2020/35
12-13 October 2020
Utrecht, The Netherlands
17 August 2020
 Maintained face-to-face
CP/2020/39
17-18 September 2020
Split, Croatia
22 June 2020
POSTPONED IN OCTOBER (TBC)
CP/2020/25
2-5 November 2020
Trier, Germany
1 September 2020
CANCELLED
CP/2020/26
9-11 November 2020
Bucharest, Romania
7 September 2020
CANCELLED
CP/2020/28
16-20 November 2020
Paris, France
14 September 2020
Transformed ONLINE, on the same dates
New deadline of application: 2 October 2020
CP/2020/31
7-11 December 2020
Paris, France
5 October 2020
Transformed ONLINE, on the same dates
New deadline of application: 23 October 2020
CR/2020/25
20 – 24 April 2020
Rome, Italy
20 February  2020
New Dates: 27 – 30 October 2020
New deadline of application: 20 September 2020
CR/2020/22
23 – 27 November 2020
Lyon
28 August
New deadline of application: 15 September 2020
CR/2020/24
TBC
TBC
TBC
Dates : 8 – 11 December 2020
Venue: Budapest
Deadline of application: 23 October 2020
CR/2020/20
11 – 15 May 2020
Budapest
postponed
CANCELLED
AD/2020/11
1-2 December 220
Brussels, Belgium
1 October 2020
NEW SEMINAR
AD/2020/07
17 – 18 September
Vittoriosa, Malta
03 July 2020 
Transformed ONLINE, on the same dates
New deadline of application:  7 September 2020
CI/2020/08
8-9 October 2020
Lisbon, Portugal
10 July 2020
Transformed ONLINE, on the same dates
New deadline of application: 25 September 2020
CR/2020/09
26-27 October 2020
Paris, France
28 August 2020
Transformed ONLINE, on the same dates
CR/2020/17
 
23-27 November 2020
Amsterdam,
The Netherlands
16 September 2020
POSTPONED – new dates  December 2020 or first quarter of 2021 (TBC by CEPOL)
CR/2020/18
 
21-24 July 2020
Rome,
Italy
22 May 2020
POSTPONED – new dates  December 2020 or first quarter of 2021 (TBC by CEPOL)
CR/2020/23
26-29 May 2020
Bucharest, Romania
16 March 2020
CANCELLED
HFR/2020/07
29-30 October 2020
Madrid, Spain
21 August 2020
New deadline of application: 17 September 2020
 
Format (face to face or online) TBD
TM/2020/06
10 – 11 September 2020
 
17 July 2020
Transformed  ONLINE, on the same dates
CATALOGUE OF MEMBERS ACTIVITIES
CM/2020/67
13-18 September 2020
Wustrau, Brandenburg
Germany
30 June 2020
CANCELLED
CM/2020/68
14-17 September 2020
Austria
15 June 2020
CANCELLED
CM/2020/73
28 September-2 October 2020
Paris, France
28 July 2020
CANCELLED
CM/2020/76
0509 October 2020
Paris, France
31 July 2020
CANCELLED
CM/2020/82
19-23 October 2020
Paris, France
19 August 2020
CANCELLED
CM/2020/83
19-21 October 2020
Paris, France
19 August 2020
CANCELLED
CM/2020/85
22-23 October 2020
Paris, France
24 August 2020
CANCELLED
CM/2020/92
23-26 October 2020
Paris, France
23 September 2020
CANCELLED
CM/2020/115
6-8 April 2020
Scandicci, Italy
6 March 2020
Transformed ONLINE
New dates: 29 – 30 October 2020
New deadline of application: 8 October 2020
CM/2020/122
25-27 May 2020
Scandicci, Italy
24 April 2020
Transformed ONLINE
New dates: 12 – 13 October 2020
New deadline of application: 21 September 2020
CM/2020/123
3-5 June 2020
Scandicci, Italy
30 April 2020
Transformed ONLINE
New dates: 28 – 29 September 2020
New deadline of application: 7 September 2020
CM/2020/126
24-26 June 2020
Scandicci, Italy
22 May 2020
Transformed ONLINE
New dates: 1 – 2 October 2020
New deadline of application: 10 September 2020
CM/2020/135
5-7 October 2020
Scandicci, Italy
7 September 2020
Transformed ONLINE
New dates: 15-16 October 2020
New deadline of application: 24 September 2020
CM/2020/142
17-19 March 2020
Brussels, Belgium
20 February 2020
New Dates:
25-27 October 2020. The Seminar will take place face to face.
New deadline of application : 25 September 2020
CM/2020/91
23-25 November 2020
Bucharest, Romania
23 October 2020
Transformed ONLINE on the same dates
CM/2020/64
2-4 September 2020
Lublin, Poland
30 June 2020
Transformed ONLINE.
New Dates: 16-17 November 2020.
New deadline of application: 27 October 2020
 
 
2. Please see in the table below the deadlines in September for submitting lists of applicants for various EJTN activities through the OSP platform :
 
 
SEPTEMBER
1 September 2020
TM/2020/07
1 September 2020
CR/2020/13
September 2020
CP/2020/24
September 2020
CP/2020/33
7 September 2020
LI/2020/11
7 September 2020
AD/2020/07
10 September 2020
AD/2020/09
10 September 2020
HFR/2020/08
14 September 2020
CP/2020/27
15 September 2020
CR/2020/14
15 September 2020
CR/2020/15
15 September 2020
CI/2020/10
15 September 2020
CR/2020/22
16 September 2020
CR/2020/17
1September 2020
HFR/2020/07
18 September 2020
CP/2020/29
18 September 2020
CP/2020/30
20 September 2020
CR/2020/25
21 September 2020
CR/2020/19