Започна реализацијата на тридневната обука за компјутерски криминал и дигитални докази за слушателите на почетната обука во Академијата (Demo)