Заменик директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, судија Илир Исени, како дел од делегацијата на Република Северна Македонија, учествуваше на работниот состанок со делегацијата на Европскиот суд за човекови права, предводена од претседателот на ЕСЧП г. Роберт Спано. (Demo)