Заменик директорот на Академијата, судија Илир Исени, учествуваше на конференцијата за „Подобрување на односите меѓу судовите и медиумите: научени лекции, преземени чекори и идни предизвици“ (Demo)