Воведен онлајн настан за курсот Правда приспособена на потребите на децата и правата на децата (Demo)