(мкд) Вести за борбата против тероризмот – за и во врска со Балканот- серија2 бр.15, ноември 2021

Sorry, this entry is only available in Macedonian and Shq. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Министерство за правда на САД, Канцеларија за развој, помош и обука на обвинителствата во странските држави (ОПДАТ) во партнерство со Бирото за борба против тероризам при МНР на САД  во Тирана, Албанија и Сарево, Бих го издадоа ноемврскиот  билтен за борба против теориразам

 

Во ова издание ќе дознаете како државните власти на Косово неодамна попречија еден терористички заговор на ИСИС и запленија поголемо количество оружје. Ќе дознаете нешто повеќе и за неодамнешната одлука во жалбената постапка нa суд на БиХ во случајот на еден странски терористички борец повратник. Понатаму, ви нудиме и кус преглед на последниот извештај на Европол за тероризмот, додека на крајот од ова издание нудиме и корисни совети за начинот на кој можат да се преземаат и реализираат успешни тајни операции.

 

Билтенот на македонски, албански, босански и англиски јазик во целост можтете да го преземете на следните линкови:

 

Вести за борба против тероризмот – за и во Балканот- серија 2, број 15, Ноември 2021 година

 

Buletini kundër terrorizmitpër ballkanin, rreth ballkanit- Vëllimi 2, Numri 15, nëntor 2021

 

Vjesti o borbi protiv terorizma – za I o Balkanu- Svezak 2, broj 15, Novembar 2021

 

Counterterrorism newsletter -for and about the Balkans- Voume2, Issue 15, November 2021