Учество на заменикот на директорот на Академијата на Конференција на Судската мрежа за размена за Централна и Источна Европа, на тема: “Градењето јавна доверба и довербата во судството: Стратегии за зајакнување на судската независност“ во организација на CEELI Institute. (Demo)